Rođen sam 04.10.1969. godine u „Gradu BakraZlata i Ostalih Plemenitih Metala” – u Boru 

Živim i radim u Sibiru.  

Ukoliko želite da nešto više saznate o meni, moraćete pažljivo da pročitate moje prethodne tri knjige:  

– PERO SOKOLA,  

– EP O „TERMOPRODUKTU“,  

– PRIČE „SIBIRSKOG SOKOLA“.  

Ili jednostavno poslušajte neke od mojih pesama:  

– IZNENADI ME,  

– BOEMSKA PESMA.

 • Osnovnu školu završio u Boru (OŠ ,,29.novembar” od prvog do četvrtog razreda i OŠ ,,3. Oktobar” od četvrtog do osmog razreda). 
 • Srednju elektro-mašinsku školu ,,Bora Stankovic” takođe završio u Boru. 
 • Bavio se fudbalom u juniorskim kategorijama FK ,,Bor” do odlaska u Jugoslovensku narodnu armiju (1988.godine). 
 • Vojni rok (godinu dana) odslužio u Somboru i Prištini. 
 • Završio Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za procesnu tehniku. 
 • Državni ispit za diplomiranog mašinskog inženjera položio 2005 godine (Inženjerska komora Srbije u Beogradu). 
 • Licence: 
 •  Odogovornog projektanta (№ 330 C732 06) i  
 • Odgovornog izvođača radova (№ 430 9643 06)  

iz oblasti termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike zaradio 2006 godine. 

 • Od 2009. godine živi i radi u inostranstvu (Rusija). 
 • Otac sedmogodišnjeg dečaka. 
 • Objavio tri knjige:  
 • dve zbirke pesama (2002 i 2004 godine) i  
 • jednu zbirku kratkih priča (2016 godine). 
 • Voli sport i muziku